Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                HISTORIE NAŠEHO ODDÍLU

 Obrazek

  V roce 1989, několik měsíců před sametovou revolucí, se začal formovat základ našeho střediska v turistickém oddílu „Orlí pero“. Skauting v té době nebyl ještě povolen. Již na začátku prosince 1989, tedy těsně po revoluci, jsme se přihlásili k obnovenému skautskému hnutí.

  Od začátku roku 1990 začala oficiální činnost 18. střediska „Quercus“ Dub nad Moravou a 21. oddílu skautů „Dakota“ a 10. oddíl skautek „Severka“, vedená manžely Vaňákovými. Začali jsme tkz. „na zelené louce“, úplně bez ničeho – neměli jsme ani stany či výstrojní materiál, ani klubovnu, kde bychom se mohli scházet.

Obrazek

O to víc si dnes považujeme všeho, co dnes máme, protože víme že nás to stálo spoustu prácea úsilí. Nic nám nespadlo jen tak do klína.

  Již od počátku nám učarovaly indiánské stany týpí, i když jsme začali tábořit ve vlastnoručně vyrobených podsadách, už jsme zkoušeli týpí na táboře testovat. Začali jsme v roce 1992 třemi 6m vysokými týpí. Dnes máme těchto stanů 13! Tento stan má vynikající vlastnosti a hlavně, dá se v něm rozdělat oheň, který vás ohřeje a usuší. Kdo se v tomto stanu naučí bydlet, nebude už chtít měnit.

 

V této době jsme také začali komunikovat se zahraničím. Stěžejní osobou se stal holandský skaut Gerard Waardijk. Do roku 1993 dovezl na náš tábor několik holandských roverů, kteří nás zasvětili do vázaných staveb. Gerard nám též předal adresu na skautský oddíl Brown Sea Group 66 Rotterdam.

V roce 1994 - přijelo 22 holandských skautů z tohoto oddílu na náš tábor 
           1995 - 27 našich skautů odjíždí na tábor do Holandska      
           1996 – náš tábor opět navštěvují Holanďané           
           1997 – tábor v Chorvatsku – Puntižela u Puly           
           1998 – náš tábor v Lipové za účasti Holanďanů           
           1999 – II. Tábor v Chorvatsku – RAB (Ostrov)           
            2000 – zveme na tábor poprvé kanadské skauty. Výtečná  akce nazvaná The 
                       Summer triangle – letní trojúhelník                 
            2001 – historický okamžik a splnění životního snu.

 

    

Obrazek

Využíváme  možnost navštívit Kanadu.

Obrazek

 Díky našemu příteli Johnu Paynovi, který nám pobyt kompletně sponzoroval, jsme měli možnost poznat tutonádhernou zemi. V rámci návštěvy jsme navštívily skautskéJamboree na Princ Edward Island za účasti 16 000 skautůz Kanady. Naši zemi reprezentovala právě skupina z našichoddílů! Jako jediní z ČR.

 

 

            2002 – tábor v Lipové s návštěvou našeho holandského
                        přítele Arjana Beckera.Začíná naše spolupráce s Polskými skauty –
                        Harcery z Glubczyc v Polsku (Wieszek Janicky)           
            2003 – navštěvujeme v květnu Holandsko, tábor opět na Lipové           
            2004 – náš tábor v Lipové navštěvuje další skupina kanadských skautů
                        tentokrát z města Whitby v provincii Ontario. 16 kanaďanů bylo
                        z návštěvy nadšeno.V srpnu odjíždíme opět do Chorvatska, doObrazek Premanturu
            2005 – II. Expedice do Kanady. Na pozvání skautů z
                        Whitby  navštěvujeme CJ na Tamaracouta
                        Lake v provincii Quebeck s Poláky – Wieszek
            2006 – tábor Lipová „Hobit“ cesta do fantazie(kanadští
                        skauti z města Windsdor pod  vedením našeho
                        přítele Iaina Taita navštěvují tradiční akci
                        „Obnova staré vody“
            2007 – na jaře opět Kanaďané na Staré vodě, potom
                        další naše velká akce – v rámci 100 let
                        skautingu jsme základnách a krásách země, po
                        Skotsku, s plným autobusem udělali spanilou
                        jízdu, po skautských Walesu a Anglii, z čehož
                        jsme 1. den navštívili 21. světové Jamboree
                        v anglickém hrabství Essex.
            2008 – Kanaďané na Staré vodě + s holandskými skauty
                        z Brown sea Group 66 Rotterdam odjíždíme na
                        Slovensko a sjíždíme na raftechObrazek řeku Dunajec a procházíme národním parkem „Pieniny“. Na přelomu srpna, po táboře v Lipové (Pán prstenů) odjíždíme na další velkou poznávací výpravu, tentokrát do Itálie. Základnu máme u  nádherného jezera v Dolomitech „Lago Digarda“ Dále navštěvujeme skauty na základně mořských skautů v Bracianu, kousek   od Říma. Navštěvujeme Řím, pak vyrážíme ještě níž na jih, až do Neapole a vystupujeme na sopku Vesuv, Také si prohlédneme Pompeje. V prosinci přijíždí polský pěvecký sbor z Glubczyc – koncert v kostele – paráda. 2009 – Jaro navštěvujeme opět Holandsko.Jelikož máme15 let spolupráce s Brown sea Group 66 Rotterdam. Napřed ale navštěvujeme severní část země – Frisland. Užíváme pohostinnosti vodních skautů  Veeuwardenu. Projíždíme zajímavá místa této země. Párty v areálu Brown sea Group 66 byla bezvadná, a jen se potvrdilo, že stará přátelství přetrvávají. Tábor v Lipové – finále dvouroční etapové anabáze „Pán prstenů“ navíc 11 členná skupina odlétá na III.

Obrazek

   Expedici do Kanady, opět na pozvání skautů z města Whitby.  Báječná atmosféra provázela celou tuto akci, navíc se nám podařilo  upevnit kontakty v Britské Kolumbii. Toto jsou jen bodově nastíněné akce našeho oddílu.

 

 

 

 

 

ObrazekObrazekObrazek

 

                               

                              HISTORIE ČESKÉHO SKAUTINGU

 

1876 - 5.září se v Praze narodil Antonín František Svojsík - zakladatel českého skautingu. Místo druhého jména František však používal přezdívka Benjamin, kterou dostal jako nejmladší člen Českého pěveckého kvarteta.
1895 - 21.května se narodila Vlasta Štěpánová, provdaná Koseová. Byla iniciátorkou vzniku prvního dívčího oddílu a prošla pak různými funkcemi v naší i světové dívčí organizaci.
1901 - 5.dubna se narodil v Prostějově Rudolf Plajner. Od roku 1939 byl náčelníkem junáka.
1911 - počátkem léta odjel prof. tělocviku A.B.Svojsík do Anglie a Skandinávie, aby na vlastní oči viděl skauting v praxi. Po návratu začal překládat Scouting for Boys a poznatky si ověřoval v praxi s první družinou českých skautů složenou ze žáků Žižkovské reálky.
1912 - 1.února vyšla první skautská brožurka u nás - A.B.Svojsík : Český skaut. V květnu pak Základy junáctví.
1912 - 13.července začal čtyřdenním putováním od Žižkovské reálky do Vorlovských lesů u Lipnice první tábor českých junáků. Tábor třinácti chlapců vedl A.B.Svojsík.
1913 - koncem března byl ve škole ve Vladislavově ulici v Praze zahájen první kurs pro rádce a vůdce. Po sobotách a nedělích trval až do května. Zakončen byl 26. 5. 1913 tábořením v hlubočepském údolí.
1913 - 27.září byl na Císařském (nyní Trojském) ostrově zahájen první propagační junácký tábor.
1914 - 15.června byl založen samostatný skautský spolek "JUnák - Český skaut"
1915 - 11.ledna přednášel A.B.Svojsík o americkém dívčím skautingu. Po přednášce a živé diskui dvanácti zájemkyň bylo rozhodnuto o vybudování dívčího skautingu uvnitř spolku Junák - Český skaut. Odbor pro dívčí výchovu skautskou byl schválen na nejbližší valné hromadě JČS.
1915 - 15.ledna vyšlo první číslo časopisu JUNÁK.
1915 - 24.května byly v pražské Klamovce zahájeny Jarní skautské dny ve prospěch Jedličkova ústavu. Poprvé se zde představily i naše skautky.
1915 - od 28.června do 14.července proběhl první tábor skautek u Živohoště, poblíž samoty Nouze na Vltavě.
1916 - od 10.července do 8.srpna poprvé tábořil s A.B.Svojsíkem pod hradem Lipnicí skaut Jiří Wolker.
1918 - 28.října byla vyhlášena Československá republika a junáci nastoupili do služby Národního výboru. Druhého dne byla zřízena skautská kurýrní pošta a vydány pro ni první skautské známky na světě.
1918 - 21.prosince se junáci aktivně zůčastnili triumfálního navratu prezidenta T.G.Masaryka do vlasti. Na tento den byla obnovena Pošta českých skautů (přetisk Příjezd prezidenta Masaryka).
1919 - 7.června byl formálně ustanoven "Svaz junáků - skautů RČS". Starostou byl zvolen Josef Rossler - Ořovský a náčelníkem A.B.Svojsík.
1919 - 27.června byla na první schůzi ústřední rady Svazu JS RČS zavedena jako odznak Svazu lilie se štítkem s psí hlavou.
1919 - 28.prosince vyšlo u nás první číslo časopisu pro činovníky - Vůdce.
1920 - 29.března byl udělen poprvé zlatý stupeň odznaku Za čin junácký za záchranu tří tonoucích dětí. Zachráncem byl skaut, devatenáctiletý student Rudolf Plajner.
1920 - B-P dekoroval A.B.Svojsíka britským řádem "Stříbrného vlka".
1920 - 18.října zemřel Fr. Bílý, první místostarosta Junáka. Právě on na začátku roku 1912 navrhl název „ Junáci „ pro české skauty,který se ujal.
1922 - 29.června2.prosince se konaly „Národní skautské slavnosti“ (1. národní jamboree) na Císařské louce v Praze.
1922 - 1.července byl založen „Svaz slovanských skautů a skautek“ , jehož prvním prezidentem se stal A.B.Svojsík.
1922 - 26.6. - 1.7. mezinárodní sjezd a konference – Cambridge v Anglii. Usneseno pravidelné dvouleté konání. Cambridžskou konferencí byly československé skautky přijaty do Mezinárodní Rady skautek.
1922 - Československo se na červencové mezinárodní konferenci v Paříži stalo jedním ze třiceti zakládajících členských států Mezinárodního skautského ústředí. A.B.Svojsík byl zvolen členem Mezinárodního skautského výboru.
1923 - 6.července byla zahájena první čs. Lesní škola v Jemčinské oboře. Vedl ji F.A.Elstner
1924 -20.května náčelnictvo Svazu JS RČS přiznalo první titul a právo nošení odznaku „Lví skaut“(obdoba amerického titulu Orlí skaut). Lvím skautem se mohl stát prvotřídní skaut, který navíc získal 8 předešlých odborek. Prvním lvím skautem byl Josef Polák z Prahy.
1926 - 4. - 14.srpna se konala u Paršovické myslivny u Hranic na Moravě první dívčí lesní škola. Absolvovalo ji 21 posluchaček za vedení L. Sobotové.
1928 - na 5. mezinárodní konferenci skautek v Maďarsku byla založena světová asociace skautek - WAGGGS. Československo bylo jedním ze zakládajících států.
1931 - od 27.června do 2.července se konalo I. Lovanké jamboree v Praze ve Stromovce a na Trojském ostrově. 15 000 skautů a skautek z ČSR, Polska, Jugoslavie, Litvy, ale i delegace z Anglie, Francie, Maďarska a Rumunska.
1935 - skautky u nás začaly podkládat slibový odznak tmavonmodrým trojlístkem.
1936 - ve druhé polovině prosince navštívil E.T.Seton s manželkou Prahu.
1938 - 16.července odjel A.B.Svojsík do Sovětského svazu. 2.srpna se vrátil vážně nemocen. 17.září zemřel na streptokokovou nákazu. Byl pohřben 20.září za účasti 3 000 skautů a skautek na Vyšehradském hřbitově.
1938 - 10. a 11.prosince se konal mimořádný valný sjez Svazu junáků skautů a kautek RČS, kterým skončilo období Svazu a začala příprava ke sjednocení čs. Skautingu v nový spolek JUNÁK.
1939 - 22.ledna byl zahájen utávající sněm Junáka v sále Městské knihovny v Praze I. Junák vznikl sloučením Svazu junáků skautů a skatek RČS, Ústředí katolických skautů, Junáků volnosti a Švehlových junáků. Velitelem (starostou) byl zvolen pplk. V. Vlček, načelníkem prof. Boh. Řehák a náčelníkem junáckého kmene.
1940 - 11.červenec = „Černý den Junáka“ - Gestapo přepadlo a rozehnalo některé junácké tábory.
1940 - 28.října vydal K.H.Frank v zastopuní říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka.
1940 - 4.listopadu nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek. Řada skautských oddílů přešla do ilegality.
1941 - 23.května vydal ministr vnitra naší exilové čsl. Londýnské vlády Juraj Slavik souhlas s vytvořením Junáka – čsl. Ústředí skautské výchovy v Londýně.
1941 - 25.června uznala mezinárodní skautská kancelář „Svaz československých skautů ve Velké Británii“.
1945 - ihned při Pražském květnové, povstání se obnovila skautská činnost. Na dotaz z Prahy, zda Junák obnovovat na osvobozených územích svoji činnost, odpověděla vládní místa z Košic stručně : „ obnovte status quo ante bellum “ (obnovte předválečný stav). Běhen velice krátké doby nastal silný příliv mládeže do Junáka, který během roku 1946 dosáhl 250 000 členů.
1946 - 9. a 10.února se konal II. Junácký sněm v Senátní budově na Malé Straně a ve Slovanském domě v Praze na kterém byl ustanoven Československý Junák.
1946 - 19.června ministerstvo vnitra schválilo nové stanovy Junáka.
1946 - 21. 28.září po světové konferenci v Evianu byla u nás na návštěvě světová náčelní skautek Olave Baden - Powell
1946 - 28.září byl odstartován 1. ročník Svojsíkova závodu v Praze na Strahově. Měl se konat každé dva roky.
1946 - 6.října oddílová rada 30.odd. Ostarva dala podnět k založení mohyly na Ivančeně v Beskydech k uctění památky skautů Vl. Čermáka, Vl. Pacha, O. Kleina, Q. Němce a M. Rottera popravených nacisty 24.dubna 1945. Tato mohyla se pak za doby nesvobody stala symbolem nezdolnosti skautingu.
1948 - 28.února se měl konat III. Junácký sněm ve Zlíně,ale nekonal. Po komunistickém puči bylo ústředí junáka obsazeno a jeho čelní pracovníci vyvedeni. Byl vytvořen Akční výbor Junáka (AVÚJ).
1948 - 29.března byl junák rozhodnutím Ústředního akčního výboru Národní fronty začleněn jako dětská organizace do Svazu československé mládeže - SČM. Začala druhá likvidace našeho skautingu.
1948 - 3.dubna na celostátní konferenci ČSM byl Junák proměněn na dětskou organizaci - tj. Pouze pro věk 6 až 15 let.
1948 - 2. - 4.srpna se konala mezinárodní konference představitelů socialisticky orientovaných mládežnických a dětských organizací v Budapešti, která vyhlasila důsledný boj proti skautingu.
1948 - 30.září byl poslední ultimátní den povinného vstupu členů Junáka nad 15 let do ČSM. Řada činovníků to odmítla nepodáním registrace a jejich oddíly tím ukončily činnost, některé přešly do ilegality.
1949 - 23. - 24.dubna se na slučovací konferenci mládeže ČSR rozhodlo o rozsáhlejším budování „Pionýrských oddílů Junáka“. Toto datum se uvádí jako den vzniku Pionýrské organizace ČSM.
1950 - 13.září bylo uveřejněno v Ústředním listě republiky Československé (díl II. č.214) oznámení o zániku Junáka.
1953 - Vyvrcholily procesy se skautskými činovníky.
1968 - 3.ledna se konal skautský pohřeb jedné z osobností českého skautingu br. Bohuslava Řeháka.
1968 - 22.března se na schůzi členů náčelnictva Junáka a střediskové rady Psohlavců rozhodlo o obnově Junáka a dohodlo slavnostní setkání o týden později.
1968 - 29.břzna se konalo historické obnovující setkání skautů a skautek z celé republiky v sále Domoviny v Praze - Holešovicích. Na závěr jednání obnovil náčelník Junáka br. Plajneer jménem všech členů slib věrnosti republice.
1968 - 14.června byla v Roztokách u Prahy zahájena výstava ke 30. výročí úmrtí A.B.Svojsíka. Navštíilo ji 60 000 osob.
1968 - po srpnové násilné okupaci Československa vydali náčelní a náčelník Junáka 26. 8. výzvu „Všem složkám Junáka“ ke službě vlasti a podpoře legálních orgánů republiky.
1968 - 23. a 24.listopadu se konal v Praze ve Smetanově síni Obecního domu III. Junácký sněm. O týden později pak sněm Slovenského Junáka v Bratislavě.
1969 - 17.listopadu byl na zasedání ÚV KSČ přijat základ SSM a nového Pionýra – tím se rozhodlo o nové, úplné a už třetí likvidaci Junáka.
1969 - 27.prosince zemřela čestná náčelní skautek Emília Milčicová.
1970 - 1. února došlo v rozporu s platnými stanovami ke kooptaci řady komunistů do ÚRJ a na zasedánítakto vzniklého nelegálního orgánu bylo pak bez odporu přijato rozhodnutí KSČ ze 17. 11. 1969 o likvidaci Junáka
1970 - 14.března se konala ustavující schůze Svojsíkova oddílu v kulturním domě Mars v Praze - Strašnicích.
1970 - 13. - 14.června se v Roztokách u Prahy konal jubilejní sraz na oslavu 55. výročí vzniku čs. Dívčího skautingu za účasti 1 200 děvčat z celé republiky.
1970 - 17.června byl Federálním ministerstvem vnitra zrušen federální Československý Junák (Slovenský Junák již v dubnu). Nadále existoval již jen Český Junák.
1970 - 1.září byla rozhodnutím nelegálně estavené ÚR ukončena činnost Českého Junáka k 15.září 1970. Mělo dojít k integraci oddílů do SSM a Pionýra.
1970 - 2.října byl Český Junák oficiálně zrušen ministerstvem vnitra ČSR.
1973 - 29.září zemřela Vlasta Koseová, jedna z nejpřednějších osobností našeho dívčího skautingu. Její pohřeb se stal srazem skatek a skautů z Čech a Moravy.
1983 - 21.května bylo zahájeno 1. exiloree čsl. Exilových skautů v německém Glattu.
1984 - 31.ledna zemřel akademik MUDr. Josef Charvát. Od roku 1924 byl členem náččlnictva, později zahraničním zpravodajem a od roku 1936 staropstou SJSaS RČS. Významně se podílel na sjednocení čs. Skautingu a byl na ustavujícím sněmu Junáka v lednu 1939 zvolen čestným velitelem.(* 1897).
1987 - 23.června zemřel náčelník Československého Junáka br. RNDr. Rudolf Plajner. Pohřeb se konal 30.června v malé obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích za účasti asi dvaceti skautů. Na jeho přání byl totiž pohřeb utajen.
1989 - 17.listopadu byl veden brutální zásah sil MV proti průvodu studentů na Nmárodní třídě v Praze. Začala „Sametová revoluce“, která smetla komunistickou diktaturu. Opět se otevřela cesta pro náš skauting.
1989 - 28.listopadu byla ve Spálené ulici č. 9 v Praze 1 otevřena Skautská informační kancelář.
1989 - 2.prosince se v sále Městské knihovny a na nádvoří sosedního Klementina v Praze konalo první setkání skautských činovníků. Byla to první velká akce směrující ke třetímu obnovení našeho skautingu.
1989 - 28.prosince byly schváleny stanovy Českého Junáka - svazu skautů a skautek ministersvtem vnitra a životního prostředí. Následující den byl zvolen Václav Havel (v mládí skaut) prezidentem Československé republiky.
1990 - 6.ledna se poprvé sešla Ústřední rada Českého Junáka v Národním muzeu v Praze.
1990 - 19.května se konal IV. (obnovující) sněm Českého Junáka v Ústředním domě železničářů v Praze – Vinohradech za účasti 629 delegátů. O týden později se konal IV. Sněm slovenských skautů, který přijal název slovenské organizace „Slovenský skauting“. Zároveň byl vyhlášen název pro celostátní organizaci, která nas zastupovala ve světových ústředích „Český a Slovenský skauting“.
1990 - 13.června byla zahájena v Singapuru 27. mezinárodní konference skautek. Následující den byly československé skautky opět přijaty do světové asociace skautek - WAGGGS.
1990 - 23. a 27.července probíhala 32. mezinárodní konference skautů v Paříži. Také naši skauti byli znovu přijati do svazku skautského společenství do WOSM.
1991 - 24.dubna byla v roztockém Středočeském muzeu otevřena výstava „ 80 let skautingu u nás “ připravená Historickou komisí Junáka.
1991 - probíhalo XVII. Světové jamboree v Koreji. Mezi 25 tisíci účastníků byla po mnoha letech i naše výprava šesti skautů.
1991 - 29.září 5.října v Chalkidiki v Řecku probíhala 19. konference IFOFSAG. I zde byli naši oldskauti a oldskautky přijati za členy světového sspolečenství dospělých skautů a skautek.
1992 - 25. - 26.dubna se konal V. Junácký sněm v pražské Lucerně za účasti 1 500 delegátů. Starosstou byl zvolen Jiří Navratil, náčelní dívčího kmene Jaroslava Pešková, náčelníkem chlapeckého kmene Zdeněk Hájek a náčelníkem kmene dospělých Vladimír Kopřiva.
1992 - 7.listopadu se konal VI. (mimořádný) junácký sněm v Praze 6 za účasti 315 delegátů, na kterém byly v podstatě pouze potvrzeny a dokončeny volby z jarního V. sněmu.
         
 

 

Skauting založil lord Robert Baden-Powell (čti „bejdn pól“), zkráceně B.P. (čti jako „bí-pí“). Byl britským vojenským důstojníkem a vyznačoval se svými výbornými schopnostmi zvěda.

Z jeho největších úspěchů stojí za připomenutí především velení obraně města Mafeking v Jižní Africe. Mafeking odolával sedm měsíců více než desetinásobné přesile búrských obléhatelů v tzv. Búrské válce, dokud nebyl osvobozen britskými posilami. Při obraně města používal B.P. skupiny mladých chlapců, kteří se uměli bezvadně plížit a orientovat v přírodě. Tito spolehliví chlapci fungovali jako zvědové a doručovatelé důležitých vojenských zpráv.

Po návratu do Anglie se B.P. stal hrdinou a pro mnoho chlapců vzorem. Ne však kvůli vojenským úspěchům, ale díky příručkám o stopování a životě v divočině napsaným pro vojenské zvědy, které nadchly anglické chlapce. Rozhodl se využít svých zkušeností z Afriky a pro téměř dvě desítky chlapců uspořádal v létě 1907 na ostrově Brownsea na jihu Velké Británie tábor, kde je učil dovednostem skauta (z anglického překladu: zvěd = scout). A zde vlastně vznikl skauting a myšlenka Baden-Powella nabídnout ho chlapcům v celé zemi. V roce 1908 sepsal příručku Scouting For Boys (Skauting pro chlapce). Ta se stala zakrátko hitem mladých a mnoho z nich podle ní začalo zakládat nové skautské oddíly.

Kniha oslovila také děvčata a když se v roce 1909 ukázaly dívčí družiny na setkání skautů, požádal Baden-Powell svoji sestru Agnes, aby se vedení skautek ujala. Agnes pak společně s bratrem napsala první příručku pro skautky. Později se stala světovou náčelní skautek Baden-Powellova manželka Olave. To už skauting oslovoval tisíce mladých lidí, začal se šířit do celého světa a B.P. se mu věnoval naplno. V roce 1920 se v Londýně konalo první celosvětové setkání skautů – jamboree, které se od té doby koná každé čtyři roky.

Skauting je ovlivněn ještě jedním významným myšlenkovým proudem. Jeho zakladatelem je americký spisovatel, malíř a přírodovědec Ernest Thompson Seton s přezdívkou Černý vlk. Ten se nechal inspirovat životem Indiánů a v roce 1902 založil hnutí indiánů lesní moudrosti, tzv. Woodcraft Indians. S mladými kluky se učil přežívat v přírodě a poznávat ji. Mezi jeho nejznámější knihy patří Kniha lesní moudrosti nebo Dva divoši

 

V datech:

 1857 - 22.února se v Londýně narodil Robert Baden-Powell, zakladatel skautingu a světový náčelník skautů 

1860 - 14.srpna se narodil v Anglii Ernest Thompson Seton, zakladatel woodcraftu a první náčelník skautů USA 
1876 - 5.září se v Praze narodil Antonín František Svojsík, zakladatel českého skautingu. Místo jména František používal přezdívku Benjamin 
1889 - 22.února se narodila Olave St. Clair Soames, provdaná Baden-Powellová, světová náčelní skautek 
1902 - první tábor Woodcraft Indians E.T.Setona 
1907 - první skautský tábor Roberta Baden-Powella na ostrůvku Brownsea 
1908 - v lednu založena v Anglii první skautská organizace na světě - The Boy Scouts 
1909 - v Londýně se na skautské přehlídce poprvé objevila skupina skautek 
1910 - založena organizace anglických skautek Girl Guides Association pod vedením sestry B-P Agnes. Dívky zvolily za svůj odznak trojlístek 
- v anglii utvořen odbor vodních skautů 
1911 - A.B.Svojsík, profesor tělocviku na Žižkovské reálce, jede do Anglie, aby viděl skauting na vlastní oči. Překládá Scouting for Boys, vede první družinu českých skautů - svých žáků 
1912 - Vychází první skautská příručka Český skaut, později Základy Junáctví 
- A.B.S. vede první tábor českých junáků ve Vorlovských lesích u Lipnice 
-B-P se žení s Olave St. Claire Soames 
1914 - založen spolek "Junák - Český skaut" 
1915 - ustanoven odbor pro dívčí výchovu v Junáku - Českém skautu 
- první tábor skautek u Živohoště 
1918 - 28. října byla vyhlášena Československá republika. Druhý den zřízena skautská pošta a vydány první skautské známky na světě 
1919 - ustanoven Svaz junáků-skautů RČS 
- zaveden odznak lilie se štítkem a psí hlavou 
1920 - poprvé udělen zlatý odznak Za čin junácký. Devatenáctiletý student zachránil tři tonoucí děti. Jmenoval se Rudolf Plajner 
- první světové jamboree v Londýně 
1922 - československé skautky přijaty na mezinárodní konferenci v Cambridge do Mezinárodní rady skautek 
- Československo jedním ze zakládajících států mezinárodního skautského ústředí, A. B. S. Členem Mezinárodního skautského výboru. 
1926 - vyhlášen 22.únor za svátek všech skautek světa - Thinking Day - Den sesterství 
1928 - založena světová asociace skautek - WAGGGS, Československo opět jedním ze zakládajících států 
1929 - B-P povýšen do šlechtického stavu - Lord Baden-Powell of Gilwell 
1930 - Olave Baden-Powell zvolena první a zároveň poslední světovou náčelní 
1931 - první slovanské jamboree v Praze za účasti 15000 skautů a skautek 
1935 - naše skautky začaly podkládat slibový odznak modrým trojlístkem 
1936 - návštěva E.T.Setona v Praze 
1938 - 17.září zemřel A.B.Svojsík na streptokokovou nákazu. Pohřben 20. září za účasti 3000 skautů a skautek na Vyšehradském hřbitově 
1939 - ustavující sněm Junáka (sjednocení čs. Skautingu), velitel Boh. Řehák, náčelník Rudolf Plajner, náčelní Vlasta Koseová 
1940 - 28.října nařízení o rozpuštění Junáka. Týden nato nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek 
1941 - na své farmě v Keni zemřel světový náčelník lord B-P 
1945 - ihned při Pražském květnovém povstání obnovena skautská činnost 
1946 - návštěva světové náčelní Olave B-P u nás 
- odstartován 1. ročník Svojsíkova závodu v Praze 
- založena mohyla na Ivančeně v Beskydech - uctění památky skautů popravených nacisty 24. dubna 1945 
- zemřel malíř, spisovatel, přírodovědec, zálesák a zakladatel woodcraftu E.T.Seton 
1948 - Junák začleněn do Svazu československé mládeže - začala druhá likvidace našeho skautingu. 
1950 - v Ústředním listě republiky Československé oznámen zánik Junáka 
1968 - obnova Junáka 
1969 - 18.července poslal americký skaut-astronaut Neil Armstrong pozdrav skautům a skautkám z paluby Apolla 11, tři dny nato byl prvním člověkem, který se prošel po Měsíci 
1970 - 1.září potřetí ukončena činnost Českého Junáka. Do prosince 1989 pokračovala řada skautských oddílů pod hlavičkami jiných povolených organizací 
1973 - zemřela Vlasta Koseová, jedna z největších osobností našeho dívčího skautingu 
1977 - zemřela jediná světová náčelní skautek Olave Baden-Powell 
1987 - zemřel náčelní Československého Junáka RNDr. Rudolf Plajner 
1989 - 28.prosince schváleny stanovy Českého Junáka - svazu skautů a skautek ministerstvem vnitra a životního prostředí 
1990 - IV. - obnovující - sněm Českého Junáka 
- na 27. mezinárodní konferenci skautek v Singapuru československé skautky opět přijaty do světové asociace WAGGGS 
- na 32. mezinárodní konferenci skautů v Paříži naši skauti znovu přijati do WOSM 
1993 - 1.ledna - rozdělení republiky na Českou a Slovenskou. Vytvořily se nové národní organizace, které požádaly o opětovné přijetí do WOSM a WAGGGS 
1996 - chlapecký kmen přijat do WOSM a dívčí kmen přijat do WAGGGS