Jdi na obsah Jdi na menu
 


27. 11. 2010

 

Skautský zákon
  • Skautka je pravdomluvná.
  • Skautka je věrná a oddaná.
  • Skautka je prospěšná a pomáhá jiným.
  • Skautka je přítelkyní všech lidí dobré vůle a sestrou každé skautky.
  • Skautka je zdvořilá.
  • Skautka je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
  • Skautka je poslušná rodičů, představených a vůdců.
  • Skautka je veselé mysli.
  • Skautka je hospodárná.
  • Skautka je čistá v myšlenkách, slovech i skutcích.


Skautský slib
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připravena pomáhat vlasti a bližním.

Skautské heslo
Buď připraven!
 
 
Heslo roverů a rengers (RS):
Sloužím
 
         Skautský zákon
 
*                   Skaut je pravdomluvný
*                   Skaut je věrný a oddaný
*                   Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
*                   Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
*                   Skaut je zdvořilý
*                   Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
*                   Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
*                   Skaut je veselé mysli
*                   Skaut je hospodárný
*                   Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích
 
 
Večerka
 
1.     Zapad den, slunce svit vymizel z údolí, z temen hor, odpočiň každý kdos boží tvor.
2.     V lesa klín padl stín, hasne již vatry zář. Svatý mír kráčí z hor. Usíná boží tvor.
3.     Sloka brumendo
 
 
Junácká hymna
 Hudba: K.Kovařovic
Slova: P.S.Procházka
 
1.Junáci vzhůru, volá den!
luh květem kývá orosen.
Sluníčko blankytem pílí,
před námi pouť vede k cíli.
Junáci vzhůru volá den!
Junáci vzhůru volá den!

2. Nás neomýlí nástraha,
je na stráži nám odvaha,
jsme silni svalem i duší,
jak růže krásný čin sluší.
Nás neomýlí nástraha!
Nás neomýlí nástraha!

3. A každý z nás přímo stát
a před nikým šij nehýbat,
do očí pravdu a v pýše
jen vlast svou výše a výše.
Tu každý znás vždy duší stát!
Tu každý znás vždy duší stát!

4. Chcem´ věrni zůstat také dál,
čím k lepšímu duch mladý vzplál,
příslušni vnitřního kynu,
muž budem´ krásného činu.
Chcem´ věrni zůstat také dál!
Chcem´ věrni zůstat také dál!

5. Junáci vzhůru,  volá den!
Buď připraven, buď připraven!
V obraně dobra krásy
dožiješ vlasti svých spásy.
Junáci vzhůru, volá den!
Buď připraven, buď připraven!
 
Není nutné umět z pamněti celou hymnu.Stačí první a poslední sloku.
 
 
 
 
VLČATA
 
Zákon vlčat
Vlče se nikdy nepoddá samo sobě, vlče se vždy poddá starému vlku.
 
Slib vlčat
Slibuji, že se vynasnažím: být poslušným vlčetem své smečky, se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku, že každý den vykonám dobrý skutek.
 
Heslo vlčat
Naší snahou nejlepší buď čin!
 
 
 
SVĚTLUŠKY
 
Zákon světlušek
1. Světluška mluví vždycky pravdu 2. Světluška je poslušná 3. Světluška pomáhá jiným 4. Světluška je statečná a veselá 5. Světluška je čistotná
 
Heslo světlušek
Pamatuj!
 
Příkaz světlušek
Buď lepší dnes než včera.
 
Slib světlušek
Slibuji, že se budu snažit hledat Pravdu a Lásku, být prospěšná své vlasti a zachovávat zákon světlušek. 
 

span style=

 

Náhledy fotografií ze složky Lipová 2011 - Cesta za zlatým rounem